Zwrot kosztów Polityka

1. Polityka zwrotów i wymiany

Nasze produkty mają głównie charakter wirtualny i cyfrowy. W związku z tym nie akceptujemy zwrotów ani wymian, chyba że zakupiony produkt jest wadliwy. Jeśli otrzymasz wadliwy produkt, skontaktuj się z nami za pomocą opcji czatu, podając szczegóły produktu i wady.
Po otrzymaniu zwróconego produktu w pełni go zbadamy i w rozsądnym terminie powiadomimy użytkownika pocztą elektroniczną, czy w związku z wadą przysługuje mu zwrot pieniędzy lub wymiana. Jeśli użytkownik jest uprawniony do wymiany lub zwrotu pieniędzy, wymienimy produkt lub zwrócimy cenę zakupu przy użyciu oryginalnej metody płatności.

2. Wymiany

Wymieniamy towary tylko wtedy, gdy są one wadliwe lub uszkodzone. W przypadku uznania, że produkt jest wadliwy, należy niezwłocznie skontaktować się z nami, korzystając z opcji czatu, podając szczegóły dotyczące produktu i wady. Możesz wysłać przedmiot, który uważasz za wadliwy na adres:
Produkty cyfrowe, które zostały już wykorzystane, nie podlegają zwrotowi. Użytkownik może zakończyć subskrypcję wyłącznie w ciągu 48 godzin od momentu naliczenia opłaty, a w takim przypadku otrzyma zwrot opłat uiszczonych w ciągu tych 48 godzin za subskrypcję, która została uznana za niewykorzystaną. Poza przypadkami opisanymi powyżej, opłaty uiszczone przez użytkownika w celu odblokowania płatnej licencji Produktu nie podlegają zwrotowi, jeśli użytkownik podejmie próbę rozwiązania umowy w ciągu 48 lub więcej godzin od momentu pobrania opłaty.
pl_PL